archidiakonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiące dalsze stadium tamtych (str. 15/17), przyjmuje ponadto a priori, podobnie jak jego poprzednicy, zgodność dawnych podziałów plemiennych z granicami administracji kościelnej, przede wszystkim diecezjalnej, pochodzącej przeważnie z czasów Chrobrego lub co najpóźniej Śmiałego, a także i archidiakonalnej, jakkolwiek będącej pochodzenia późniejszego od przełomu XI1/XI1I wieku (str. 20/24), ale przeciwstawia się stanow'czo rekonstruowaniu podziałów doby plemiennej wr oparciu o granice polityczne z okresu rozdrobnienia dzielnicowego, czy z czasów późniejszych (str. 17/20 i 24/25); w związku z tym atakuje on najsilniej Arnolda, który...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.