archidiakonat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rawskiego, nie zaprzestając jednak pracy w dziedzinie kartografii, niewątpliwie bowiem na 1. 17861795 przypada sporządzenie przezeń map okolic Olkusza i Miedzianej Góry, pobrzeża rzeki Bzury, Ks. siewierskiegoorazdiecezj i: krakowskiej, chełmsko-lubelskiej, gnieźnieńskiej i archidiakonatu warszawskiego, o których informuje Szaniawski, nie wymieniając zresztą żadnej prawie ze znanych map C-go, m. i. także tylko w części zachowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.