archiepiskopat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bułgarska cerkiew, sobory cerkwi prawosławnej, eparchia Klimenta Ochrydzkiego, cerkiew wschodnia, archiepiskopat w Ochryd. Uwzględniono także ważniejsze klasztory, por. klasztory na górze Aton, klasztor Emaus, klasztor Zografski „Sw. Jerzy” oraz odłamy religijne, por. ańaństwo, bogomiłstwo, Bogomił, piśmiennictwo bogomiłów, ikonoborcy. Szczególnie dużo miejsca w EC przeznaczono także na terminy z innych dziedzin wiedzy związane z tematyką cyrylometodejską, np. z archeologii: twierdza szumeńska, Madara, ceramika presławska, okrągła cerkiew w Presławiu, krzyże cyry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.