archifikcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tę słabą stronę doktryny proletkultowskiej ujawniła krytyka partyjna jej założeń, inspirowana przez Lenina. Warto zwrócić uwagę na to, że oświadczenie Pletniowa, iż kulturę proletariatu może stworzyć wyłącznie sam proletariat11, Lenin skwitował na marginesie bezlitosną repliką: „archifikcja”. Z pewnością nikt tak jak Lenin nie umiał ocenić roli proletariatu w tworzeniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębina, Gabriela 1989. Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.