archifonem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednostkę nazywamy ar eh if o nemem. Jeżeli fonem jest zdefiniowany jako suma cech relewantnych, to archifonem jest sumą cech relewantnych wspólnych dwóm fonemom lub większej ich ilości, którym wyłącznie dany zespół cech jest właściwy. W pozycjach, w których występuje archifonem, zachodzi neutralizacja opozycji. W rosyjskim opozycje /p/ : /b/, /t/ : /d/ itd., czyli, mówiąc ogólniej, opozycja dźwięczności i braku dźwięczności, neutralizują się w wygłosie wyrazu i w ogóle w wygłosie sylaby. Tak samo jest w niemiec...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Martinet, André 1970. Podstawy lingwistyki funk­cjonalnej, przeł. L. Zawadowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.