archimedesowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystkim tym dyscyplinom. Jeżeli rzeczywistość jest jedna — w tym znaczeniu, że wszystkie jej najbardziej różnorakie elementy są ze sobą powiązane — to nasuwa się myśl, że tej jedności powinna odpowiadać jedność postawy opartej na jakimś centralnym założeniu. Przypomina się archimedesowskie: oóo puot *ou <rcu>, y.ai tuvu> xrp '¡rp — daj mi gdzie stanąć, a poruszę ziemię. Ten punkt oparcia musi być czymś bardzo prostym: powinny na nim się opierać nie tylko nauki, ale i ludzie. Centralnym punktem wszelkich zagadnień naukowych i wszelkich postaw wobec świata jest zagadnienie stosunku „ja” do „nie-ja”, czyli zagadnienie jednostki i środowiska, myśli i bytu. To zagadnienie jest zagadnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.