archimorfem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdarza się mianowicie, że w wypadku wymiany neutralizującej archijednostka (archifonem lub archimorfem) uczestniczy jednocześnie także w drugiej wymianie. Dotyczy to np. archimorfemu każ- w formie czasownikowej każ-ę: pozostaje on w stosunku wymiany neutralizującej zarówno z tematem bezokolicznika kaza-(ć), jak i kazi-(ć). Każdą z tych wymian neutralizujących (kaza- : każ- i kazi- : każ-) można by więc było nazwać parzystą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.