archiprymas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Indulgencji udzielonej przez Suriana, Archiprymasa wagantów w roku 1209, czytamy: W imię najwyższej, niepodzielnej Próżności, ja, Surian, z łaski trwającego pomieszania zmysłów ludzi głupich przełożony i archiprymas wędrownych scholarów na Austrię, Styrię, Bawarię i Morawy, wszystkim członkom, towarzyszom i zwolennikom tego zakonu życzę głodu, pragnienia, chłodu, nagości i nieustających trudów. Wiedzeni prostactwem i bezmyślną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Tomasz 1970. Cyganeria Młodej Polski, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.