archirdzeń

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wania (obok morfemu fleksyjnego) części mowy, por. np. -liw przymiotnika (w wyrazach nobliwy, wstrzemięźliwy, tkliwy), -ic- i -ak rzeczownika (w wyrazach ulica, stolica, świetlicaj rumak, koniak, kasak). Podobnie „głęboka” jest neutralizacja rdzeni — jeżeli przyjąć kryterium podzielności dwustronnej, „archirdzeń” zachowuje charakterystykę części mowy (por. np. stoi- w stolica)-, jeżeli takiego kryterium nie przyjmować — pojawia się klasa rdzeni „resztkowych”, wykraczająca już poza kategorię morfemów (por. znane z literatury przedmiotu przykłady angielskie i rosyjskie: brusnika, malina itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.