archisem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 18 Termin archisemem zaproponował B. Pottier. W literaturze semantycznej, także polskiej, spotyka Bię tu jednak dwa terminy: archisemem i archisem, nawet w tej samej pracy (zob. E. Tokarski 1983: 101 i 108)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miodunka, Władysław 1989. Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.