archisemem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We wszystkich czterech wypadkach znaczenie pochodne Jest motywowane znaczeniem wyjściowym. Jeśli znaczenie wyjściowe oznaczymy Jako najprostszą strukturą CA,B,Cj, gdzie sem pierwszy Jest archisemem, tj. 3eraem utożsamiającym analizowany wyraz z grupą wyrazów (polem), pozostałe zaś są semaroi dyferencjuJącymi, tj. wprowadzającymi semantyczną organizacją wewnątrz tejże grupy, wówczas każdą zmianą znaczenia opiszemy Jako Jedną z następujących możliwości: 1) dodanie semu dyferencjującego CA,B,C3 * CA,B,C,d3 (zwężenie znaczenia), np. żona kobieta* — żona ‘kobieta pozostająca z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polański, Kazimierz (red.) 1984a. Słownictwo w opisie języka, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.