architekstualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tycznym partnerem w jakiś sposób związanego z nim tekstu15. Oprócz relacji dwóch tekstów możemy mieć do czynienia z tzw. architekstualnością, czyli odesłaniem do norm gatunkowych (powieść, sielanka, esej itp.)16. Taką funkcję architekstualną pełnią imiona konwencjonalne, klasyczne w sielankach, które są wskaźnikami łączności gatunkowej17...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.