architektoniczno-dekoracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8. — Odtworzenie zabudowy miasta z I poł. XVII w. na podstawie wyczerpującego materiału archiwalnego i ikonograficznego oraz omówienie i analiza fasad, genezy i zasięgu attyki jako też i form architektoniczno-dekoracyjnych, występujących w kamienicach renesansowych Kazimierza, ze szczególnym uwzględnieniem i uwypukleniem roli Santi Gucciego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.