archiwalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) słali do Wiednia relacje zachęcające do nowego rozgraniczenia polsko-węgierskich terytoriów. Proponowana przez nich „regulacja“ granic, opierająca się na niby to archiwalnie stwierdzonych prawach węgierskich, miała Polskę pozbawić nie tylko Spiszą lecz i znacznych obszarów Sądecczyzny i Nowotarszczyzny. Spokojni Orawiacy dali się wtedy użyć jako powolne narzędzie austriackich baronów i węgierskich panów przeciw ludności Podhala, broniącej na własną rękę swej zagrożonej ojcowizny. Wynikłym stąd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.