arcy-dziwny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obrębem pracy, objęta wykazem mocno wątpliwych pozycji. Natomiast nawet do tego wykazu nie trafiają już rzeczowniki na -anie, -enie (chyba że ich podstawa derywacyjna jest neologizmem — wtedy traktuję je jak każdy inny nowy wyraz) oraz następujące złożenia, których pierwszym członem jest: anti(y) — np. anty-ironia Was P 57, 58; anti-przeszkody Od P 2,121; arcy — np. arcy-boleść, arcy-trud Kras Lir 6,184; arcy-dziwny Kras NK 3,39; arcy-płód Sienk Pis 96; arcy-straszydło SKoź DoM 10; eks — np. eks-kardynał Słów M 6,205; eks-poeta K.J. Turowski Dniestrz 78; nie — np. niebarwny M.S.Dniestrz 120; niebystry Bratk S 10; nielesisty Pol...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.