arcy-mechanik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cytowane niżej przykłady poza przymiotnikami obejmują również rzeczowniki, które zbliżają się znaczeniem do wyrazów oznaczających cechy, właściwości rozmaitych osób: anti-\\anty-: anti-społeczny Szan Rz 30; antyspazmodyczny WiadBruk 1819, 112, 19; Anty-Szubrawiec WiadBruk 1819, 118, 45; / arcy-: arcydoskonaly Kn Dz 1, 34; arcy-mechanik PF 2, 342; arcy-złodziej WiadBruk 1819, 141, 138; arcyźle Tremb Pis 2, 199; niby-: niby-graf WiadBruk 1819, 135, 112;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.