arcydogodnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wo ze względu na prawo przyrodzone. Dary natury powinny być, według mniemania nowatorów, wspólną własnością i nie ma słusznej zasady ustalać jakiekolwiek ograniczenia w tym względzie. Niezawodnie, że z zasady użyteczności wychodząc musimy przyznać, że byłoby arcydogodnie uważać wszystko wokoło siebie za własne, ale sama użyteczność prawa nie stanowi, potrzeba mu odszukać głębsze podstawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żychowski, Marian (red.) 1965. Pierwsza Międzynarodówka a sprawa polska. Dokumenty i materiały. Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników w świetle polskiej prasy emigracyjnej i krajowej w latach 1864-1872, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.