arcygruntowny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) storyka literatury. Obok więc portretów literackich, obok dociekań 0 charakterze systematycznym, obok wreszcie studiów rewizjonistycznych, poświęconych Żeromskiemu czy Dygasińskiemu, znajduje się w puściźnie Borowego Norwidiana3 , pedantyczne a zarazem odkrywcze przeglądy dorobku naukowego, narastającego wokół życia i twórczości autora Promethidiona. Do dziedziny tej należy i arcygruntowna ocena analityczna przekładów Żcleńskiego-Boya . Świadczą one, iż wychowanek seminariów Bruchnalskiego, Dyboskiego i Chrzanowskiego, pod pełną wdzięku powierzchownością krytyka-eseisty miał pokład bardzo rzetelnej kultury filologicznej — umiejętności cierpliwego gromadzenia faktów, starannego analizowania ich i wyciągania z nich naukowo poprawnych wniosków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1997. Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia, Warszawa : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.