arcyniebezpieczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kie. Wskutek tego Rosja pozwoliła Niemcom usadowić się mocno na pobrzeżu bałtyckim, aż po Niemen. Nie pokusiła się też Rosja carska o prymat na Bałtyku, tolerując dalszy, dla całej Słowiańszczyzny arcyniebezpieczny wzrost potęgi Prus. — Hohenzollernowie przeprowadzili zjednoczenie Niemiec pod swym berłem (1866—1871)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz 1947. Odra rzeka pokoju, Warszawa : Tow. Uniwersytetu Robotniczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.