arcyproblematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w połowie lat czterdziestych. Według tego autora książę zalecił wówczas nawiązywanie przyjaznych kontaktów oraz wymiany handlowej, chcąc tą drogą zjednać Afrykańczyków dla wiary chrześcijańskiej. Takie uzasadnienie jest arcyproblematyczne. Infant miał niewątpliwie na oku głównie inny cel, a mianowicie nawiązanie kontaktów handlowych.3 Na południe od Senegalu zdołano skłonić Uolofów do handlu z Portugalczykami, którzy w ten sposób zakupili licznych niewolników. „Od tego 1 	Zurara, cap. XCIII...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Małowist, Marian 1976. Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.