arcyszczęśliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Idea synkretycznego skojarzenia w przejętym obrazie obrzędu dwu sfer pojęciowych i wierzeniowych, ten pomysł tak niespodziany i zuchwały — to pierwszy akt twórczy poety w arcyszczęśliwie poczętym formowaniu oryginalnej struktury utworu. Pierwszy, ale oczywiście nie ostatni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.