argininowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 11. Acetylacja histonów argininowych oraz wiązanie histonów z białkami kwaśnymi jako dwa różne mechanizmy derepresji genetycznej; a) grupy fosforanowe (P) DNA połączone są z grupami aminowymi aminokwasów zasadowych (1) histonów argininowych (2), DNA nie jest dostępny dla nukleotydylotransferazy RN A zależnej od DNA; b) w wyniku acetylacji (Ac) grup aminowych aminokwasów zasadowych albo c) związania ich przez grupy anionowe białek (3 — białka kwaśne) następuje odsłonięcie wzorca — DNA (wg M. Olszewskiej, 1978)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kołątaj, Adam 1984. Dyskretny urok genu, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.