arkadowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ARKADA [wł. arcata], element arch. złożony z łuku ze —*■ zwornikiem i dwóch podpierających go słupów, filarów lub kolumn; zależnie od rodzaju podpór określa się a. jako kolumnową lub filarową, w zależności zaś od kształtu łuku — ostrołukową, koszową itp.; arkadowanie występuje w akweduktach, galeriach, kolumnadach, krużgankach; począwszy od architektury etruskiej stosowane powszechnie do czasów obecnych; w różnych epokach przybiera formy i dekoracje właściwe panującemu stylowi; zob. też arkatura, blenda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.