arteriogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Choroba Buergera jest schorzeniem rzadko występującym. Wskazuje na to zestawienie Eastcott a, który na 2000 obserwowanych przypadków niewydolności tętniczej obwodowej (1950—1965), chorobę rozpoznał tylko w 40 przypadkach, z których większość potwierdzona była arteriograficznie. Zaś na 1000 arteriogramów wykonanych w szpitalu S. Marii w Londynie, cechy choroby Buergera wykazano u 40 chorych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.