artystyczniej

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1831 roku, powtóre żaden nie ma tak wyraźnego i tak stale utrzymanego charakteru piosenkowego, jak Pol w „Pieśniach Janusza”. Wiersze Gaszyńskiego są może delikatniej wypracowane, artystyczniej wykończone, ale w tych jest jakaś zamaszystość, jakieś zacięcie żołnierskie, jakiś w tonie realizm, jakaś obozowa powszedniość, która im nadaje cechę oryginalną; a ten realizm nie jest przesadzony, a ta powszedniość, rubaszność niekiedy, godzi się dobrze z uczuciem rzewnem i głębszem. Wreszcie, i dlatego jest może Janusz bar...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.