artystyczno-filozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dziedzinę estetyki uważano pod tym względem za dość niepewną. Znakomici filozofowie, systematycy, Kant, Hegel i in., poświęcali teorii sztuki wiele uwagi w ramach ogólnej teorii świata. Od drugiej połowy XIX wieku estetyka traktowana naukowo przeważnie stawała się dziedziną poszukiwań specjalistów obcych żywemu nurtowi sztuki. Obok tego zjawiały się fantazje artystyczno-filozoficzne, wypowiadane w sposób rozwichrzony (jak u Nietzschego i jego naśladowców). Bielińskiego w dojrzalszym okresie estetyka interesowała w planie społecznym, zagadnienia ściśle filo139...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo