artystyczno-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dań sztuki. Konsekwentna walka z wulgarnym socjologizmem w teorii sztuki i krytyce artystycznej była zresztą jednym z głównych motywów całej twórczości Łunaczarskiego. W Dialogu po raz pierwszy sformułował Łunaczarski własne credo artystyczno-krytyczne. Uważał, że głównym zadaniem ówczesnej krytyki marksistowskiej jest, z jednej strony, udostępnianie dla proletariatu największych osiągnięć szituki światowej oraz rozwijanie ijego smaku estetycznego i zainteresowań artystycznych, z drugiej zaś strony — zbliżenie do rewolucji najbardziej wrażliwych młodych twórców (str. 42—46)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte