artystyczno-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wedle Kagana tworzenie mitów było przede wszystkim jedną z form artystycznego opanowywania świata, a wtórnie wyrazem świadomości religijnej człowieka pierwotnego. Tak więc nie religia zrodziła sztukę, lecz „religijna świadomość, religijne obrzędy powstały na podstawie i w procesie artystyczno-obrazowego opanowywania świata” 13. Sztuka wyrosła z potrzeby poznania i ekspresji, dostarczyła człowiekowi metody myślenia uczłowieczającej, uduchawiającej przyrodę. Pierwotna więc była artystyczna, mitologizująca umiejętność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1984a. Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte