artystyczno-socjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „byli”, tj. biali oficerowie, zrujnowani przez rewolucję przedstawiciele dawnych klas posiadających i zdegradowanej inteligencji. Są to ludzie skazani na zagładę w warunkach nowych porządków społecznych. Powieść stanowi złożone, wieloaspektowe studium artystyczno-socjologiczne formacji społeczno-ekonomicznej zwanej NEP-em. Jest to okres wielce interesujący, dla którego bardzo niewiele analogii można znaleźć w historii, a którego specyfikę wyznaczały krzyżowanie się i splatanie własności prywatnej, spółdzielczej i państwowej oraz niebywałe wymieszanie się dawnych warstw społecznych, można rzec nawet — swoista demokratyzacja społeczeństwa w wyniku niedawnych kataklizmów — wojen, rewolucji, zderzenia różnych wzorów kulturowych. Pisarz dysponował ogromnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fast, Piotr, Rożek, Lucyna (red.) 1994. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo