artystyczno-syntetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Artysta może obrabiać tematy społeczne, może przesycić swój utwór ideami, ale idee te muszą być jego własnymi dziećmi.” Słowem — „sztuka rodzi się z wewnętrznego, naturalnego popędu”. „Celem zaś sztuki jest tworzenie albo raczej przetwarzanie i ujmowanie w artystyczno-syntetyczną całość różnolitych na pozór zjawisk świata widzialnego i duchowego.” „Może ona być realistyczną lub idealistyczną, może rozstrzygać na swój sposób wielkie problematy filozoficzne lub społeczne i może, odwróciwszy się od nich, zatonąć w analizie psychologii indywidualnej. Zawsze jednak, jeśli tylko będzie owocem szczerego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1966. Kroniki. T. 16, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.