artystyczno-teatralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rei. i Ośw. Publicznego, dopuszczając oficjalnie do współpracy w tej dziedzinie czynniki artystyczne. Osobne postanowienia dekretu przyznają wyraźnie prawo nadzoru artystycznego nad teatrami Ministrowi W. R. i O. P., umieszczając politykę artystyczno-teatralną wyłącznie w resorcie fachowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.