arysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Roman C., współpracownik Gazety Radomszczańskiej — piszący tam stały felieton, opublikował w numerze 4 z 1971 r. (271 — 2 II) sprawozdanie z występów, jakie odbyły się 16 11971 r. w Powiatowym Domu Kultury w Radomsku. Publikacja ukazała się pod znamiennym tytułem: „Grześkowiak i «Przesilona» Grupa pod Wezwaniem”. W publikacji tej, powołując się na wypowiedzi kilku widzów, zarzucił arystom niewłaściwe i niekulturalne zachowanie się w trakcie występu i po jego zakończeniu. Przytoczony przez Czesława Niemena w akcie oskarżenia fragment brzmiał: „Szkoda, że oszczędzono młodzieży widoku Niemena, który po swoim ostatnim występie w Radomsku — już przy zasuniętej kurtynie — ściągnął spodnie i wypiął się na publiczność. Może widok idola z .gołym tyłkiem po...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.