arystokrata-rojalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) biskupich (1649) oraz król. (1650) ożywiły znacznie obrót ziemią, tworząc fakty dokonane, które tylko w drobnym stopniu uchylić mogła restauracja. Mimo iż większość arystokratów-rojalistów zdołała utrzymać się w charakterze właścicieli ziemskich, r.a. przyspieszyła rozwój stosunków kapitalistycznych na wsi, osłabiając więzy tradycji i zwyczajów. Od tego też czasu sądownictwo prawa powszechnego sprzyjało przemianom kapitalistycznym. Kontynuacją osiągnięć r.a. była bezkrwawa, tzw. Wspaniała Rewolucja z 1688...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.