arystokratyczno-wojskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dobrze to mówi pani Stael w światłych swych nad rewolucją francuską uwagach, ą mianowicie pod artykułem 18 brumaire'a, iż zawsze tak bywa, że chcący się wzbić w górę nad wszystkie inne władze militarny despotyzm ustrasza naród dla usprawiedliwienia siebie przesadą istniejących z strony demagogii usiłowań przewrócenia porządku socjalnego. Tak czynili u nas stronnicy partii arystokratyczno-wojskowej, na której czele stał Skrzynecki, a której się uchwycił z całą żywością temperamentu przyjaciel jego Dembiński...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Antoni 1961. Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte