arystotelik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Indywidualność uchodzi tu za wielkość pozytywną, która nie daje się wyprowadzić z pojęcia ogólnego; ta niewyprowadzalność okazuje się nie, jak u arystotelików, czymś podrzędnym i błahym, lecz niezbędnym dopełnieniem istoty. Przejście od metody racjonalnej do pozytywnej wyraża się uchwytnie w tym przeciwieństwie, że według Tomasza Bóg nakazuje dobro dlatego, iż jest dobre, a według Szkota dobro jest dobre, bo je Bóg nakazuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.