ascetyczno-dewocyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i kształciły na podstawie programu 7 -> sztuk wyzwolonych; program w. dostosowany był do celów rei.; pomijał przedmioty przyrodnicze i praktyczne. Nauczanie, wyłącznie w języku łac., polegało na pamięciowym opanowywaniu materiału; szkoły wychowywały w duchu ascetyczno-dewocyjnym, stosując surowe kary fizyczne. Średniowieczny model oświatowo-wychowawczy, obok odmiany kościelnej, miał również odmianę świecką: na dworach feudałów rozwijało się w. rycer...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.