aseptyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 11) Zjazd wzywa gminy żydowskie do zorganizowania, w celu zachowania przepisów higjeny podczas aktu obrzezania i uniknięcia szkody dla zdrowia noworodków, specjalnych kursów chirurglczno-higjenicznych dla wyszkolenia mohelów w dziedzinie chirurgji, aseptyki, postępowania przy ranach l ogólnej higjeny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.