astatyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 902 Skorowidz rzeczowy Anomalia temperatury dodatnia wolnopowietrzna 157, 158 — wyższych pochodnych potencjału siły ciężkości 201 rezydualna 168 Anomalie składowych pola magnetycznego Ziemi 248 Anteny 315 Antyklina 144, 145, 196, 386 Antykorzenie 217, 221, 223 Aparatura akustyczna 813 — do profilowania podatności magnetycznej 807 — kompleksowa do magnetycznego profilowania 808 — radiometryczna 786 — sejsmiczna 552, 558, 559 o zapisie magnetycznym 619 oscylograficznym 619 wielokanałowa 606 Aparatury geofizyki jądrowej 692 — z licznikami GM gamma lub beta 692 proporcjonalnymi 692 Aproksymowanie pola regionalnego siły ciężkości 181, 184 Astatyzowanie sprężyną i masą 132 Azymut gradientu krzywizny 117 — kierunku filtracji 395 — odchylenia osi otworu od pionu 819, 821 — skrzywienia odwiertu zob. azymut odchylenia osi otworu od pionu — upadu 822...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.