astenizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zasadzie wszystkie objawy choroby wibracyjnej występują na tle wyraźnych zaburzeń czynnościowych z przewagą procesów pobudzenia według typu nerwicowego w stadiach początkowych i z gwałtowną astenizacją w stadiach zaawansowanych. Powyższe znalazło swoje potwierdzenie w badaniach G. I. Zujewa (1960), który oznaczał okres ukryty reakcji warunkowo-odruchowej u chorych oraz w badaniach elektroencefalograficznych przeprowadzonych przez D. A...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Andrejewa-Gałanina, E. C., Artamonowa, W. G. 1966. Orzekanie o zdolności do pracy w chorobie wibracyjnej, tłum. L. Minecki, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.