astrometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Anglii; 1675 założył Obserwatorium Astr. w Greenwich; pierwszy używał systematycznie lunet do pomiarów astrometrycznych; prowadził rozległe obserwacje położeń gwiazd oraz ruchów planet i ich satelitów; współpracował z Newtonem; jego dzieło Historia coelestis Britannica (1725) zawiera katalog ok. 3000 gwiazd stałych — pierwszy duży nowoczesny katalog gwiazd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.