astrotaksja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wową. Zachowania się taktyczne są ważnym składnikiem mechanizmów—*• orientacji przestrzennej; elementem orientacyjnym jest w niej tzw. reakcja kompasowa, np. astrotaksja (względem gwiazd), anemotaksja (względem kierunku wiatru) — m.in. u ptaków; analogiczna do nich jest —*• reotaksja — u ryb, —*■ tigmotaksja — u zwierząt żyjących w norach, fonotaksja — umożliwiająca np. szarańczakom odnajdywanie partnerów,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.