astylistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) .sztuka szmerów' 28 szum 53 ścisłość strukturalna 18 śpiew mówiony 70-71, 235 środki elektroniczne 50, 51 środki muzyczne 138 tabelaryzacja muzyki 121 team work 240 teatr instrumentalny 27, 222-223 technika analityzacyjna w instrumentacji 95 technika dźwiękowa 118, 283 technika elementów integrowanych 74 technika elementów supremacyjnych 74 technika integracji czasowych 35 technika kompozytorska 14-15, 96 technika motywizacyjna 124 technika płaszczyzn barwnych 95 technika rytmiczna 188, 191, 211, 283 technologia komponowania 10 technologia w muzyce elektronicznej 52, 53 tekst w muzyce 71, 86, 136 tematy 124 tendencje astylistyczne w muzyce 87 teoria gier 122 teoria informacji 122 teoria nowej muzyki 223-224 teoria prawdopodobieństwa 322 teorie autodeskryptywne 223 teorie estetyczne 63 teorie na temat istoty muzyki 61-62 teozofia w muzyce 246 tokkatowość 135 ton sinusowy 53 tonalność 15, 24-25, 69, 89-90 tonę clusters 75-77 topofoniczna muzyka 224-225 totalna chromatyka 25, 225-227 totalna organizacja materiału dźwiękowego 17, 19 Towarzystwo Muzyki Współczesnej 227— 228, 263 tradycja 108 transformacja kompozycyjna 140-141 transmuzyka 144 transpozycje serii 216 transpozycje skal 129-130 trzeci nurt 228-229, 320 tworzywo muzyczne 10, 104 typologia dźwiękowa 342 tytuły aludujące na pojęcia plastyczne 231 tytuły dzieł 34, 229-231 tytuły formalne 231 tytuły ideowe 231 tytuły ogólne 231 tytuły technologiczne 231 tytuły tradycyjne 231 tytuły wieloznaczne 231 uchwytność muzyki 206 uchwytność rytmiki 132 uchwytność zróżnicowań w muzyce 60 układy infinitywne 41 384 ululatori 29...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo