asubstancjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fonetyka i fonematyka (czyli „fonologia“ w tradycyjnej terminologii) nie są naszym zdaniem naukami badającymi dwa odrębne, luźniej czy słabiej z sobą związane aspekty zjawisk dźwiękowych (np. materialny 1 idealny, czy też substancjalny i asubstancjalny). Ich związek polega na tym, że pierwsza determinuje określone elementy, a druga określa ich...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.