asynchronia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nosówek literackich — wg. Baudouina de Courtenay) w związku z wysoką pozycją języka. Z czasem — zgodnie z ogólną dążnością do zastąpienia samogłosek ścieśnionych jasnymi — wysokie i (y) — u nosowe uległy obniżeniu, ale asynchronia pozostała, ponieważ ten nowy stan rzeczy nie stał jej na prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.