ateista-racjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) brak woli; ich życie — to gasnąca w solipsyzmie wegetacja. Arystokratyczna mizantropia w gruncie rzeczy niezmiennego typu, choć o różnych odcieniach altruizmu, zamknęła się wreszcie w ostatnim z typów centralnych — Bazarowie, w nihilizmie idącego przełomem w świat nowego pokolenia. Dostojewski Bazarowa zrewolucjonizował wewnętrznie — z ateisty-racjonalisty uczynił burzycielem Boga [...]...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Galster, Bohdan, Kamionkowa, Janina, Sierocka, Krystyna (red.) 1975. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.