atemporalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powiedź, w której prezentuje się jakąś historię, tzn. jakiś ciąg powiązanych zdarzeń — biografię, czyjąś przygodę, romans czy podróż. Opis można określić paralelnie jako wypowiedź, w której prezentuje się jakiś ciąg powiązanych rzeczy, składników czy aspektów rzeczy, tworzących pewien układ atemporalny — np. krajobraz, kwiat, czyjąś twarz. (Dla zachowania równoległości biorę pod uwagę tylko potoczne wypowiedzi, pomijając opisy naukowe, odnoszące się do dziedzin przedmiotowych różnych od świata potocznego i operujące specjalistycznym językiem). Można powiedzieć ogólnie, że zarówno opis jak opowieść to słowna prezentacja ciągu elementów otaczającej rzeczywistości, będących składnikami pewnego typu układu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1976. Semantyka tekstu i języka. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.