atletyczno-dysplastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wych, np. w epilepsji. 2. typ usposobienia przypisywany w konstytucjonalizmie E. Kretschmera jednostkom o budowie atletycznej oraz atletyczno-dysplastycznej, a charakteryzujący się ogólnym spokojem, małą nerwowością, opóźnioną reakcją, małą zwrotnością umysłową, perseweracyjnością, pracowitością, sumiennością, drobiazgowością oraz przywiązaniem do przyjętych zasad, pojęć i tradycji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.