atmosfera-ocean

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Alexandre Favre urodził się w Tulonie w 1911 roku. Studia wyższe ukończył na uniwersytetach w Aix-Marseille i w Paryżu, gdzie w 1938 roku obronił pracę doktorską z fizyki w zakresie mechaniki płynów i turbulencji atmosferycznej. Wykładowca (1945), profesor na wydziale nauk ścisłych w Marsylii (1951), w 1960 założył Instytut Statystycznej Mechaniki Turbulencji dla badania przepływów cieczy przy prędkościach pod- i ponaddźwiękowych oraz na pograniczu atmosfera-ocean. Favre był naukowym współpracownikiem ministerstwa lotnictwa (1932), Office national d’études et de recherches aérospatiales (1947), doradcą naukowym Komisariatu Energii Atomowej (1958); w latach 1962-63 przebywał jako visiting professor na Johns Hopkins University w Baltimore; był członkiem Comité national de la recherche scientifique (1963) oraz Comité consultatif des universités (1973), prezesem Fédération universitaire de mécanique (1970). Jest członkiem Académie des sciences od 1977 roku i Académie nationale de l’air et de l’espace od 1983...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Delumeau, Jean (red.) 1998. Uczony i wiara. Wy­znania ludzi nauki, przekł. J. Grosfeld, Warszawa : Volumen
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.