atmosferycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzadko słyszana Wanderer Fantasie Schuberta była grana zachwycającym tonem, a każda fraza podana była interesująco i świadomie. Pełno tam wspomnień i pieśni, kadencja Adagia jest identyczna funkcyjnie z kadencją Erlkóniga. Przebywaliśmy w krainie Werthera i Lehr und Wandersjahre Goethego. Taki Schubert, atmosferycznie bliski sonatom Webera, jest może najbardziej wzruszającą fazą tak zwanej epoki romantycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mycielski, Zygmunt 1957. Ucieczka z pięciolinii, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.