atropinizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Leczenie. Po zażyciu doustnym natychmiast podać ciepły roztwór soli kuchennej (łyżka na szklankę wody) i wywołać wymioty. Następnie płukanie żołądka 0,05—0,1% roztworem nadmanganianu potasowego. Podać atropinę 0,5 do 2 mg s.c., i.m. lub i.v. (powtarzać w miarę potrzeby aż do powstania objawów atropinizacji). Atropinę stosować ostrożnie w przypadkach zatrucia dużymi dawkami fizostygminy ze względu na możliwość porażenia ośrodkowego. Spokój, ochrona przed utratą ciepła. W ciężkich przypadkach tlen, przy zaburzeniach 189...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Rump, Sławomir 1972. Pierwsza pomoc w zatruciach, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.